ถมบึง

วันที่ 15 กย. พ.ศ.2547

 

 

 

แม้บึงน้ำ
ยังเต็มได้
แต่ใจอยาก
ไร้สุขสม  
ลำราง
ด้วยหิน
ลึกกว่า
เพราะใจ
ลึกกว้างใหญ่
ดินทรายถม
หลายอารมณ์
ถมไม่เต็มฯ

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร