มีไว้ไร้ประโยชน์

วันที่ 16 กย. พ.ศ.2547

 

 

มีหนังสือ
มีความรู้
  มีเงินเก็บ
ก็เหมือนเช่น  
เก็บไว้
ไม่ใช้
ซ่อนไว้
มีก้อนหิน
แต่ในตู้
ให้คนเห็น
ใช้ไม่เป็น
สิ้นค่าคุณฯ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร