ดอกไม้ในแจกัน

วันที่ 17 กย. พ.ศ.2547

 

ดอกไม้สี
คนเก่งช่วย
  เหล่าคนที่
ดูสวยกว่า
สุมกองไว้
ใส่แจกัน
มีวินัย
พรรณดอกไม้
ดูไม่สวย
พลันหรูหรา
พิไลตา
ในแจกันฯ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร