หุ่นสุขี

วันที่ 23 กย. พ.ศ.2547

 

 

ยามมีเรื่อง
ตรึกตรองดู
ทำตัวเหมือน
จะไม่มี  
วุ่นวาย
นิ่งไว้
หุ่นปั้น
เรื่องวุ่น
ระคายหู
ได้สุขี
มั่นคงดี
ให้ขุ่นใจฯ

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร