ศิลาจารึก

วันที่ 23 พย. พ.ศ.2547

 

 

 

มีความรู้
เมื่อนานไป
  คราเลอะเลือน
เหมือนกับจาร    

 
 
กลัวหมด
ประจักษ์
ลืมไป
บนแท่น
 
 
รีบจดไว้
เป็นหลักฐาน
ได้สอบทาน
แผ่นศิลาฯ

 

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร