รถไร้ห้ามล้อ

วันที่ 01 กค. พ.ศ.2547

 

มีความรู้
สติการ
เหมือนรถขาด
ย่อมไม่ถึง
มีพลัง
ขาดไป
ห้ามล้อ
เป้าหมาย
ดุจช้างสาร
ไม่แข็งขึง
ห้อตะบึง
ที่ปลายทางฯ

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร