ขุมทรัพย์วิเศษ

วันที่ 01 กพ. พ.ศ.2548

 

 

อันทรัพย์สิน
สู้ลำบาก
ย่อมประสบ
จำเอามา
นั้นไซร์
เล่าเรียน
พบได้
ฝึกทำ
หาไม่ยาก
เพียรศึกษา
ในตำรา
เป็นร่ำรวยฯ

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร