นกน้อยในกรงทอง

วันที่ 17 สค. พ.ศ.2547

 

 

ถึงอยู่ดี
แต่หากไร้
ทำพูดคิด
ผิดนกเขา  

 
 
มีเรือน
อิสระ
ไม่ได้
ในกรง
 
 
เหมือนวังใหญ่
สุดจะเหงา
อย่างใจเรา
ตรงไหนกัน ฯ

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร