เชือกไมตรี

วันที่ 18 สค. พ.ศ.2547

 

 

 

เอาเชือกผูก
ด้วยหวังว่า
ก็ไม่แน่น
มั่นคงดี 

 
 
มัดคน
จักสยบ
เท่าปลูก
กว่ารัด
 
 
จนแน่นหนา
ไม่หลบหนี
ผูกไมตรี
เชือกมัดเอย ฯ

 

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร