นกในรังน้อย

วันที่ 24 กค. พ.ศ.2548

 

ทำกิจใด
อย่าเอาแต่
เกินกำลัง  
ดูนกน้อย  
ดูกำลัง
จะได้นัก
จะสิ้นท่า
ทำรังเห็น

 
ชั่งให้แน่
จักเสื่อมถอย
นั่งตาลอย
เป็นแนวทางฯ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร