มีไว้ไร้ประโยชน์

วันที่ 28 เมย. พ.ศ.2547

 

มีหนังสือ      เก็บไว้      แต่ในตู้    

มีความรู้      ไม่ใช้      ให้คนเห็น

มีเงินเก็บ       ซ่อนไว้      ใช้ไม่เป็น

ก็เหมือนเช่น      มีก้อนหิน      สิ้นค่าคุณฯ

 

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร