ขาวไม่บริสุทธิ์

วันที่ 14 สค. พ.ศ.2547

 

 

นกยางขาว
แต่กลิ้งกลอก
เปรียบคนสวย
เล่ห์มากมี

 
 
สวยกาย
กินปลา
ใจโฉด
ถึงสวย
 
 
แค่ภายนอก
น่าบัดสี
โหดสิ้นดี
ก็ป่วยการ ฯ