ป้ายจราจร

วันที่ 12 มิย. พ.ศ.2548

 

คนขับรถ
ย่อมปลอดภัย
  คนเราพลาด
หากคิดตรง
เมื่อหยุดรถ
ถึงปลายทาง
ทำผิดไป
หยุดทำได้
ตามกฎได้
อย่างประสงค์
ไม่เจตน์จง
ปลอดภัยเอย

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร