จันทร์เพ็ญพ้นเมฆ

วันที่ 20 มิย. พ.ศ.2548

 

แม้เคยชั่ว
หากทิ้งได้
  เหมือนจันทร์เพ็ญ
ย่อมงามปลั่ง
เคยผิด
ชีวิตนี้
พ้นเมฆา
ดีได้
ติดนิสัย
พอมีหวัง
ที่มาบัง
เมื่อใฝ่ดีฯ

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร