อ่านหนังสือ-อ่านคน

วันที่ 16 มิย. พ.ศ.2548

การอ่านคน
ต้องค่อยค่อย
เหมือนกับอ่าน
ค่อยฝึกฝน
อ่านยาก
อ่านไป
หนังสือ
อ่านไป
ลำบากหน่อย
จึงได้ผล
ฝึกปรือตน
รู้ได้จริงฯ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร