นกในรังน้อย

วันที่ 22 พค. พ.ศ.2547

ทำกิจใด
อย่าเอาแต่
เกินกำลัง
ดูนกน้อย

ดูกำลัง
จะได้นัก
จะสิ้นท่า
ทำรังเห็น
ชั่งให้แน่
จักเสื่อมถอย
นั่งตาลอย
เป็นแนวทางฯ