ห่างวอกห่างวา

วันที่ 12 กค. พ.ศ.2547

 

 

 

ลิงล่ามโซ่
คว้าไม่ถึง
หากจะห่าง
ต้องห่างกว่า  

 
 
ห่างมา
ก็ปลอดภัย
คนพาล
โยชน์หนึ่ง
 
 
แค่วาหนึ่ง
ได้หรรษา
เล่าขานมา
จึงปลอดภัยฯ

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร