เพชรร้าว

วันที่ 21 พค. พ.ศ.2547

 

 

 เป็นผู้หญิง

 ต้องรัก

 ซึ่งศักดิ์ศรี

 ค่าจะมี

 ก็ครั้ง

 เมื่อยังสาว

 หากปล่อยตัว

ให้มี 

ราคีคาว 

 เหมือนเพชรร้าว

 หย่อนค่า

ไม่น่าชมฯ 

 

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร