ลบหนังสือ

วันที่ 10 มิย. พ.ศ.2548

เขียนหนังสือ
ลบลำบาก
แม้ทำเพราะ
ก็ตามติด

ผิดไป
นั้นหรือ
ประมาท
ตัวไป
ลบไม่ยาก
คือความผิด
พลาดเพียงนิด
ไม่ลบเลือนฯ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร