ครอบครัวไผ่

วันที่ 07 มิย. พ.ศ.2548

 

ต้นไผ่น้อย
สูงขึ้นไป
แตกเรียวหนาม
สร้างครอบครัว

ค่อยแตกหน่อ
เป็นปล้องปล้อง
ไว้ป้องกัน
ดูต้นไผ่

เป็นกอใหญ่
มองเห็นทั่ว
เผ่าพันธุ์ตัว
ไว้เป็นครูฯ