เชือกไมตรี

วันที่ 25 เมย. พ.ศ.2548

 

 

เอาเชือกผูก
ด้วยหวังว่า
ก็ไม่แน่น
มั่นคงดี 
มัดคน
จักสยบ
เท่าปลูก
กว่ารัด
จนแน่นหนา
ไม่หลบหนี
ผูกไมตรี
เชือกมัดเอย ฯ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร