เพชรเม็ดงาม

วันที่ 25 เมย. พ.ศ.2547

 

ปราชญ์แม้หลบ      ตัวอยู่      ตามภูผา

            คนก็หา      จนพบ      สบสถาน

        เฉกเพชรดี      ตกน้ำ      จมลำธาร

              คนก็ควาน      งมหา      จนกว่าเจอฯ
 

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร