ถมบึง

วันที่ 27 เมย. พ.ศ.2547

 

แม้บึงน้ำ      ลำราง      ลึกกว้างใหญ่

ยังเต็มได้      ด้วยหิน      ดินทรายถม

แต่ใจอยาก      ลึกกว่า      หลายอารมณ์

ไร้สุขสม      เพราะใจ      ถมไม่เต็มฯ