เพชรร้าว

วันที่ 19 กค. พ.ศ.2548

 

เป็นผู้หญิง
ค่าจะมี
หากปล่อยตัว
เหมือนเพชรร้าว

ต้องรัก
ก็ครั้ง
ให้มี
หย่อนค่า

ซึ่งศักดิ์ศรี
เมื่อยังสาว
ราคีคาว
ไม่น่าเชย ฯ

 

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร