ขี้ผึ้งลนไฟ

วันที่ 29 มิย. พ.ศ.2547

 

เป็นผู้นำ
ยุติธรรม์
หากใจอ่อน
เหมือนขี้ผึ้ง
ใจหนัก
กำกับ
เอียงถลำ
ถูกไฟ

ยึดหลักมั่น
นับเป็นหนึ่ง
ตามแรงดึง
ไม่เหมาะเลยฯ

 

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร