นกน้อยในกรงทอง

วันที่ 03 กย. พ.ศ.2547

 

 

ถึงอยู่ดี
แต่หากไร้
  ทำพูดคิด
ผิดนกเขา  

มีเรือน
อิสระ
ไม่ได้
ในกรง
เหมือนวังใหญ่
สุดจะเหงา
อย่างใจเรา
ตรงไหนกัน ฯ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร