บ้านกาย

วันที่ 09 พค. พ.ศ.2547

บ้านหลังงาม
ไม่ช้าจัก
เปรียบร่างกาย
ไม่ช้าคง 

ใช้งาน
พังกระจุย
เสียงจ้า
เสื่อมทรุด
มานานนัก
เป็นผุยผง
หยุดไม่ลง
แหลกลาญไปฯ

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร