ไข่ในหิน

วันที่ 23 มิย. พ.ศ.2547

 

เกิดเป็นคน
ปัญญาคิด
ไม่เปราะบาง
เตรียมใจกาย
ควรขยัน
มุ่งขจัด
พร้อมบุก
เหมือนไข่

หมั่นทำกิจ
สิ่งขัดขวาง
สู้ทุกทาง
ย่อมได้ดีฯ

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร