คนสวะ

วันที่ 01 มีค. พ.ศ.2548

เขาก็มือ
ไยมัวท้อ
  อยู่ว่างเปล่า
    เหมือนสวะ  

เราก็มือ
ระทดจิต
ลอยไปมา
ที่ลอยน้ำ
คือกันหนอ
ผิดจังหวะ
ไร้สาระ
เต็มลำคลองฯ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร