ตาลยืนตาย

วันที่ 02 มีค. พ.ศ.2548

 

คอหยักหยัก
แต่ไร้ซึ่ง
  ปล่อยชีวิต
ก็เหมือนตาล
สักเป็นคน
ประโยชน์เห็น
ล่วงเลยไป
ยืนต้นตาย
เขาหนหนึ่ง
เป็นแก่นสาร
ไม่ได้การ
เสียหายจริงฯ

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร