เหล้ากินคน

วันที่ 03 มีค. พ.ศ.2548

 

คนกินเหล้า
กินแล้วมัก
  คนกินเหล้า
หมดละอาย
เมาขรม
พล่ามเพรื่อ
พอยัง
ดีสิ้น
นอนจมปลัก
เก่งเหลือหลาย
ประทังกาย
เหล้ากินคนฯ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร