แสงตะวัน

วันที่ 18 เมย. พ.ศ.2547

 

ร้อนไฟโกรธ      มีอะไร      เทียบได้ติด

ดวงอาทิตย์      ฤทธิ์แรง      แสงสะท้อน

    เผาทุกสิ่ง      ลุกไหม้      เป็นไฟฟอน

        ก็ไม้ร้อน      แรงโรจน์      เท่าโกรธเลยฯ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร