ระฆังปราชญ์

วันที่ 23 เมย. พ.ศ.2547

 
 
 
 
 

 ต้องตีก่อน

 ระฆัง

 จึงดังเพราะ

 เทียบได้เหมาะ

 กับปราชญ์

 ชาติเหตุผล

 ต้องไต่ถาม

 จึงเอ่ย

 เผยยุบล

 จับใจคน

 ทั่วหน้า

 เมื่อพาทีฯ

 


 

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร