ต้นไม้ไร้พวก

วันที่ 08 ตค. พ.ศ.2547

 

 

 

มีความรู้
สติการ 
เหมือนรถขาด
ย่อมไม่ถึง     

 
 
มีพลัง
ขาดไป
ห้ามล้อ
เป้าหมาย
 
 
ดุจช้างสาร
ไม่แข็งขึง
ห้อตะบึง
ที่ปลายทางฯ

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร