ขุมทรัพย์วิเศษ

วันที่ 07 ตค. พ.ศ.2547

 

 

อันทรัพย์สิน
สู้ลำบาก
ย่อมประสบ
จำเอามา  

 
 
นั้นไซร์
เล่าเรียน
พบได้
ฝึกทำ
 
 
หาไม่ยาก
เพียรศึกษา
ในตำรา
เป็นร่ำรวยฯ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร