ต้นไม้ไร้พวก

วันที่ 06 ตค. พ.ศ.2547

 

 

ต้นไม้ใหญ่
ลมบนเคี่ยว
  ถึงสูงศักดิ์
แต่พวกไม่

 
 
สูงโลด
พัดโหม
เชี่ยวชาญ
มากพอ
 
 
อยู่โดดเดี่ยว
ก็ล้มได้
สักปานใด
ก็โค่นเร็วฯ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร