ตาลยืนตาย

วันที่ 31 กค. พ.ศ.2547

 

 

คอหยักหยัก
แต่ไร้ซึ่ง
ปล่อยชีวิต
 ก็เหมือนตาล  

 
 
สักเป็นคน
ประโยชน์เห็น
ล่วงเลยไป
ยืนต้นตาย
 
 
เขาหนหนึ่ง
เป็นแก่นสาร
ไม่ได้การ
เสียหายจริงฯ

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร