เหล้ากินคน

วันที่ 01 สค. พ.ศ.2547

 

 

คนกินเหล้า
กินแล้วมัก
  คนกินเหล้า
หมดละอาย

 
 
เมาขรม
พล่ามเพรื่อ
พอยัง
ดีสิ้น
 
 
นอนจมปลัก
เก่งเหลือหลาย
ประทังกาย
เหล้ากินคนฯ

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร