ฤทธิไม้เรียว

วันที่ 28 กย. พ.ศ.2547

 

เด็กทำผิด
แล้วคอยเฝ้า
แทนข่มขู่
เด็กย่อมดี  
ลองให้
แนะนำ
วนเวียน
ไม่ได้
อภัยเขา
ย้ำวิถี
ดุเฆี่ยนตี
ด้วยไม้เรียวฯ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร