เจดีย์ชีวิต

วันที่ 04 เมย. พ.ศ.2547

 

 

เจดีย์ใหญ่      แวววาม      งามผ่องผุด

ยังโทรมทรุด      เศร้าหมอง      เป็นของแน่   

ถึงร่างเรา      ทุกวัน      เปลี่ยนผันแปร

จะพันแก่      เจ็บไข้    เป็นไม่มี ฯ   

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร