ครอบครัวไผ่

วันที่ 05 กค. พ.ศ.2547

 

 ต้นไผ่น้อย

 ค่อยแตกหน่อ

 เป็นกอใหญ่

สูงขึ้นไป 

 เป็นปล้องปล้อง

 มองเห็นทั่ว

 แตกเรียวหนาม

 ไว้ป้องกัน

 เผ่าพันธุ์ตัว

 สร้างครอบครัว

 ดูต้นไผ่

 ไว้เป็นครูฯ

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร