เปลือกหอยด้อยค่า

วันที่ 07 พย. พ.ศ.2547

 

 

เศษเปลือกหอย
ประดิษฐ์แปลง
ลูกคนจน
ไม่น้อยหน้า

 
 
ด้อยค่า
ให้ดี
ฝึกดี
ใครใคร
 
 
นำมาแต่ง
ก็มีค่า
มีวิชา
ในสังคมฯ

 

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร