ไก่บอกเวลา

วันที่ 20 พย. พ.ศ.2547

 

 

เมื่อโอกาส
คนเช่นกัน
  จะพูดจา
เหมาะกาลก่อน  

 
ยามถึง
ดูไก่
ดูจังหวะ
ปราศรัย
 
ไก่จึงขัน
เอาไว้สอน
แต่ละตอน
ไม่เสียการฯ

 

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร