นาทีมีค่า

วันที่ 19 พย. พ.ศ.2547

 

 

อย่าสนใจ
  ดีไม่ดี
ใส่ใจแต่
  ทุกโมงยาม  

 
 
คำคน
ของเขา
งานเรา
ผ่านไป
 
 
บ่นเสียดสี
อย่าเร้าถาม
เฝ้าติดตาม
ต้องได้งานฯ

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร