เชือกไมตรี

วันที่ 28 มีค. พ.ศ.2547

  

  เอาเชือกผูก       มัดคน       จนแน่นหนา

     ด้วยหวังว่า       จักสยบ       ไม่หลบหนี

     ก็ไม่แน่น        เท่าปลูก       ผูกไมตรี

     มั่นคงดี         กว่ารัด       เชือกมัดเอย ฯ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร