นกน้อยในกรงทอง

วันที่ 02 เมย. พ.ศ.2547


    

     ถึงอยู่ดี         มีเรือน         เหมือนวังใหญ่

    แต่หากไร้         อิสระ         สุดจะเหงา       

    ทำพูดคิด           ไม่ได้          อย่างใจเรา      

ผิดนกเขา          ในกรง      ตรงไหนกัน ฯ 

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร