ตาบอด - ใจบอด

วันที่ 27 มีค. พ.ศ.2547

 

    ถึงตาบอด             ไม่แย่         พอแก้ไข

    เปลี่ยนตาใหม่      เรืองรอง      ก็มองเห็น

    แต่ใจบอด             มืดมาก       ช่างยากเย็น

      ที่จะเซ็น            เปลี่ยนให้     เป็นใจงาม ฯ
 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร