ตาบอด - ใจบอด

วันที่ 08 สค. พ.ศ.2547

 

 

ถึงตาบอด
เปลี่ยนตาใหม่
แต่ใจบอด
 ที่จะเซ็น  

 
 
ไม่แย่
เรืองรอง
มืดมาก
เปลี่ยนให้
 
 
พอแก้ไข
ก็มองเห็น
ช่างยากเย็น
เป็นใจงาม ฯ

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร