ดาบปัญญา

วันที่ 06 กค. พ.ศ.2547

 

 

อันดาบดี
ถึงคราวชัก
อุปสรรค 
ปัญญาฟัน

 
 
ลับไว้
ฟันฟาด
ปัญหา
ราบคาบ
 
 
เก็บในฝัก
ขาดสะบั้น
สารพัน
เหมือนดาบคม

 

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร