เจดีย์ชีวิต

วันที่ 19 สค. พ.ศ.2547

 

 

 

เจดีย์ใหญ่
ยังโทรมทรุด
ถึงร่างเรา
จะพันแก่

 
 
แวววาม
เศร้าหมอง
ทุกวัน
เจ็บไข้
 
 
งามผ่องผุด
เป็นของแน่
เปลี่ยนผันแปร
เป็นไม่มี ฯ

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร